Όραμα μας είναι η αειφόρος ανάπτυξη της Τήνου, με την ενεργό συμμετοχή των κατοίκων, με αξιοποίηση όλων των παραγομένων προϊόντων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, με σεβασμό στο περιβάλλον και…