Η δημιουργία της «Κοιν.Σ.Επ Πύλη Ροών» είναι η απόρροια της δραστηριοποίησης των ιδρυτικών της μελών και του αρχικού πυρήνα αυτών, τα οποία συναντήθηκαν για πρώτη φορά στα πλαίσια του προγράμματος…

” Δεν είμαστε μια απρόσωπη εμπορική εταιρία αλλά μια επιχείρηση που μέσα από μια ανθρώπινη και σοβαρή σχέση προσφέρουμε την ποιότητα της διαχείρισης πρασίνου. Ο επαγγελματισμός, η τιμιότητα και η…