Η σύσταση της “Cornucoopia Κοιν.Σ.Επ” πρόεκυψε μέσα από την ταύτισή μας με τις αρχές του συνεργατισμού και την απόρριψη των σύγχρονων εργασιακών συνθηκών. Το περιεχόμενο των στόχων της εμπλουτίστηκε παράλληλα…

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε στις 26/6/2014 από πέντε άτομα διαφόρων ειδικοτήτων όπως: Ξεναγός τουριστικών Μνημείων, Λογίστρια, Αρχαιολόγο, Υπεύθυνο Διοίκησης Γραφείου. Βασική μας δραστηριότητα, η ανάδειξη μνημείων και η προώθηση τοπικών…