«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ» με το διακριτικό τίτλο «Η Θημωνιά» ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» συστάθηκε απο 11 γυναίκες μέλη του γυναικείου συλλόγου της Κ. Τιθορέας -Δημοτική Κοινότητα Κ. Τιθορέας του Δήμου…

1.  Σκοπός της Συνεταιριστικής επιχείρησης είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. (Το ert.gr παρουσιάζει τη Βουμελιταία την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση από το Μαρτίνο )…