Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) Νομού Φωκίδας «Γιάννης Βολίκας», όπως και όλοι οι άλλοι Κοι.Σ.Π.Ε., είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του,…