Λειτουργία ελεύθερου πανεπιστημίου “Ιωνία”, μελέτη, έρευνα και καταγραφή λαογραφίας, πολιτιστικά φεστιβάλ, εκπαιδευτικά προγράμματα, έκδοση βιβλίων Στοιχεία Επικοινωνίας Διεύθυνση: Ομηρίδων 2 Χίος Τηλέφωνο: 6985054300 Email: info@ionia-culture.edu.gr

” Η ΑΚΜΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. αποτελεί μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Εργασίας με Α.Μ.ΚΕ. Δ00252, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4019/2011.…

Στόχος της «Θέρμαι Αγιασμάτων» ΚοινΣΕπ είναι η ανάδειξη των Αγιασματων Χίου σε ένα θερμαλιστικό κέντρο, ένα κέντρο ιαματικών λουτρών και ιαματικού τουρισμού, ένα χώρο ίασης, πρόληψης, αποκατάστασης, αναζωογόνησης και ευεξίας…