Δραστηριότητα: Παραγωγή – Επεξεργασία – Προώθηση Φρούτων-Υπερτροφών & Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών Επωνυμία: BIO-RIZA Κοιν.Σ.Επ Τομέας: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΚΕ: Δ000322 Τύπος ΚοινΣEπ: Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού Έδρα [Δήμος]:…

Συνιστάται Αστικός Συνεταιρισμός Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. Η συνιστώμενη με…