Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ είναι η πρώτη κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων που δημιουργήθηκε για να δώσει τη δυνατότητα σε άτομα να υλοποιήσουν τον επαγγελματικό τους στόχο, εύκολα,…

Μετά από μία μεγάλη περίοδο διαρκούς συμπίεσης των εισοδημάτων και παράτασης του ωραρίου, ο παλιός ιδιοκτήτης του παιδικού σταθμού ανακοίνωσε στις δασκάλες/νηπιαγωγούς και στους άλλους εργαζόμενους ότι πια «δεν έβγαινε»…